Różne

Zysk netto Emperii Holding przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 20 mln zł

Zysk netto Emperii Holding przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 20 mln zł – wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Analitycy oczekiwali 16,1 mln zł zysku netto. Zysk operacyjny spółki wyniósł w II kwartale 27,7 mln zł wobec (..)