Różne

Zmiany w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Funduszy Zagranicznych

1 stycznia 2009 Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wprowadzi zmiany w nazwach subfunduszy wchodzących w skład Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych.