Różne

Zmiana oprocentowania rachunków i lokat w Citi Handlowy

W związku z obniżką stóp procentowych oraz w konsekwencji spadkiem stóp rynkowych, Citi Handlowy wprowadza zmiany w oprocentowaniu produktów depozytowych w złotych polskich.