Różne

Zmiana oprocentowania produktów oszczędnościowych w PLN

ING Bank Śląski podjął decyzję o zmianie oprocentowania wybranych produktów oszczędnościowych dla klientów indywidualnych i małych firm w PLN.
Nowe stawki obowiązujące od 30 marca br. prezentuje ponizsza tabela:
<br (..)