Różne

Złe długi banków zatapiają Irlandię

Według władz Irlandii miejscowe banki będą potrzebowały przynajmniej 22 miliardów euro nowego kapitału, by załatać wyrwy w bilansach powstałe przez sprzedaż toksycznych aktywów hipotecznych. Utworzony przez państwo „zły bank” skupi wierzytelności o wartości nominalnej 80 mld euro, ale żąda 47-procentowego dyskontu.