Różne

ZCh Police miały 422,87 mln zł straty netto w 2009 r., wobec zysku przed rokiem

Warszawa, 31.03.2010 (ISB) – Zakłady Chemiczne Police miała
422,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec
28,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna
na poziomie grupy wyniosła (..)