Różne

Zawieranie umów – nie tylko na papierze

Wielu ludziom umowa kojarzy się najczęściej z kartką papieru i podpisami dwóch osób. Niestety takie rozumienie pojęcia umowy jest niewłaściwe, ponieważ zawiera tylko część prawdy o tym czym są właściwie umowy. Pojęcie to jest bowiem bardzo szerokie, obejmuje każde porozumienia pomiędzy stronami, co (..)