Różne

Zacierane ślady polskości

Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ryszard Orzechowski ubolewa, że władze Lwowa zacierają ślady polskości tego miasta. W wywiadzie dla „Naszego Dziennika” podaje przykład przewodników wycieczek, którymi mogą być wyłącznie Ukraińcy, gdyż tylko oni mają zezwolenia. (..)