Różne

UOKiK wydał zgodę Eurocash na przejęcie aktywów dystrybucyjnych CEDC

Warszawa, 31.05.2010 (ISB) – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Eurocash spółki LuxCo2, która grupuje spółki dystrybucyjne z grupy CEDC, poinformował UOKiK w komunikacie.

„Po przejęciu LuxCo2, Eurocash będzie jednocześnie sprawował (..)