Różne

UFG i Rzecznik Ubezpieczonych razem w trosce o standardy współpracy z poszkodowanymi

Odbyło się spotkanie rozpoczynające stałą współpracę pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i Rzecznikiem Ubezpieczonych.
W jego trakcie rozmawiano o problemach poruszanych w skargach zgłaszanych do Rzecznika, a dotyczących obszaru działalności UFG. Celem (..)