Różne

Tydzień roboczy krótszy niż zwykle

W miesiącach „sezonowych” wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, których wymiar czasu pracy nie obejmuje pełnego tygodnia roboczego. W takich okresach pracownicy często potrzebni są tylko na określone dni w tygodniu, w sezonie letnim na ogół w dni weekendowe.