Różne

Trendy rozwoju przywództwa na 2010

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, opublikowała wyniki najbardziej kompleksowego badania przywództwa Top Companies for Leaders. Badanie, obok wyłonienia laureatów, pozwoliło na (..)