Różne

Tell: wypłata z zysku za 2009 rok dywidendy w wysokości 1 zł na akcję

Zarząd Tella przedstawił radzie nadzorczej propozycję wypłaty z zysku za 2009 rok dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, z wyjątkiem akcji własnych spółki – podał Tell w komunikacie.