Różne

Szanse dla e-biznesu

Wszyscy zajmujący się e-biznesem lub planujący działania związane z rozwojem nowych technologii mają szansę na skorzystanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.1 oraz 8.2). Kolejny nabór wniosków to szansa na pozyskanie milionów na e-usługi, dlatego warto dobrze się do niego przygotować. Tym bardziej, że w tym roku odbędzie się tylko jeden konkurs na e-projekty