Różne

Stopy procentowe nie drgnęły

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o pozostawieniu podstawowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Takie posunięcie było oczywiste i zgodne z powszechnymi oczekiwaniami.
Dziś można było się spodziewać jedynie sygnałów o (..)