Różne

Spór zarządu NBP z RPP o uchwałę ws. rezerwy (opis)

31.03. Warszawa (PAP) – Rada Polityki Pieniężnej zmieniła uchwałę dot. tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe, ale zarzad NBP uważa, że decyzja ta jest obarczona poważnymi wadami prawnymi. Prezes NBP Sławomir Skrzypek podał, że wyliczony przez bank wynik za 2009 r. wyniósł 4,166 mld zł. (..)