Różne

RPP: uchwała doprecyzowuje zasady tworzenia rezerwy NBP

31.03. Warszawa (PAP) – Podjęta we wtorek zmiana uchwały w sprawie rezerwy NBP na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych doprecyzowuje zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy i może dotyczyć sprawozdania finansowego za ub.r. – napisała RPP w uzasadnieniu do uchwały. (..)