Różne

Rezygnacja z OC na auto

Towarzystwa różnią się w podejściu do możliwości wypowiedzenia OC komunikacyjnego, a o posiadanie dwóch takich polis coraz łatwiej.
Możliwość objęcia ochroną bez konieczności uprzedniego opłacania składki oferują: CU Direct i Liberty Direct.– Ochrona w zakresie (..)