Różne

Prezent rodem z PRL

Pakiet dodatkowego ubezpieczenia medycznego czy wyjazd do spa? Nic z tego!
W tym roku najczęstszym prezentem świątecznym od pracodawców były „paczki
z pomarańczami”, tyle że w nowocześniejszej formie: bony pieniężne, premie
finansowe lub karty kredytowe.