Różne

Poprawa pogody na drogach

Złe warunki pogodowe szczególnie negatywnie odbiły się na działalności przedsiębiorstw inżynieryjnych wykonujących duże przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z robotami gruntowymi i betoniarskimi. Świadczy o tym głęboki spadek produkcji i zużycia betonu towarowego w pierwszych dwóch miesiącach tego roku o ponad 50 proc.