Różne

Podpisano pierwsze umowy o finansowaniu projektów z RPO

Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka i Wisłoki oraz uzdatnianie wody i modernizacja sieci wodociągowej w Jarosławiu – to pierwsze projekty, które będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).