Różne

Po zmianach ubezpieczenia rolnicze powszechne i tańsze

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się w piątek z przewodniczącymi: Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Leszkiem Korzeniowskim i Jerzym Chróścikowskim oraz prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz (..)