Różne

PKB: inwestycje pikują, produkcja rośnie, konsumpcja się trzyma

Polska gospodarka utrzymała się na ścieżce wzrostu, lecz jej nachylenie trudno uznać za satysfakcjonujące. Głównym motorem ożywienia pozostaje nastawiony na eksport sektor przemysłowy. Pewnym zaskoczeniem może być silna postawa popytu konsumpcyjnego.