Różne

PIU konsultuje ustawę o ubezpieczeniach rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało do PIU w ramach konsultacji założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z prośbą o wyrażenie opinii.
Przedstawione założenia zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw (..)