Różne

Od stycznia wzrosną sumy ubezpieczeń prawników

Ubezpieczyciele wraz z samorządami zawodowymi prawników przygotowali bardziej korzystne oferty ubezpieczeniowe na 2009 r. Od nowego roku radcowie prawni mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia nadwyżkowego o sumie gwarancyjnej do 15 mln zł za składkę roczną w (..)