Różne

Od dziś funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego rozdzielone

Od dziś urzędowanie na stanowisku Prokuratora Generalnego rozpoczyna Andrzej Seremet. Po 20 latach następuje rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego.