Różne

Nowy partner i nowe fundusze w Nordea

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie kończy maj mocnym akcentem. We współpracy z Bankiem BPH wprowadza dwa nowe produkty, a w ostatnim czasie rozszerzyła ofertę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o fundusze BPH, Franklin Templeton.
W ramach optymalizowania (..)