Różne

Nowi bezrobotni bez unijnego wsparcia

Dotacje unijne to, szczególnie dla osób bezrobotnych, jedyny ratunek na ponowne wdrożenie się w rynek pracy. Z ich pomocą mogą się szkolić, przekwalifikować, a nawet założyć własną działalność gospodarczą. Jednak nie we wszystkich województwach bezrobotni będą mogli (..)