Różne

NIK: Lasy Państwowe faworyzowały dotychczasowych nabywców drewna

31.03. Olsztyn (PAP) – Lasy Państwowe przy sprzedaży drewna nie wykorzystywały mechanizmów wolnego rynku; preferowały dotychczasowych nabywców, pozostałym ograniczano dostęp do towaru – wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. (..)