Różne

Moralność podatkowa

Nie było nie ma i z pewnością nie będzie na świecie miejsca, w którym klasyczny system podatkowy zbudowany i oparty by był na takiej wartości jak zaufanie do samego podatnika. Natomiast z drugiej strony opór związany z realizacją obowiązku podatkowego (czyli uiszczenia należnych kwot podatku na (..)