Różne

MinFin zaoferuje w na 2 przetargach obligacje o wartości 3,5-5,5 mld zł w styczniu

Warszawa, 30.12.2008 (ISB) – Ministerstwo Finansów zaoferuje na dwóch przetargu w styczniu 2009 roku obligacje dwuletnie, zerokuponowe serii OK0711 o wartości 2,5-3,5 mld zł oraz dwudziestoletnie stałoprocentowe serii WS0429 o wartości 1,0-2,0 mld zł, podał resort w komunikacie we wtorek. (..)