Różne

MinFin zaoferuje obligacje za 6,5-9,5 mld zł na 3 przetargach w kwietniu

Warszawa, 31.03.2010 (ISB) – Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu 9 kwietnia 2010 roku obligacje serii OK0712 o wartości 2,5-3,0 mld zł, 16 kwietnia obligacje serii DS1020 o wartości 2,0-3,5 mld zł natomiast 26 kwietnia – obligacje serii PS0415 o wartości 2,0-3,0 mld zł, podał resort w (..)