Różne

MinFin i BGK zaoferują obligacje za 5,0-10,0 mld zł na 3 przetargach w czerwcu

Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu 2 czerwca 2010 roku obligacje dwuletnie serii OK1012 o wartości 3,0-4,5 mld zł, zaś 16 czerwca – obligacje 10-letnie serii DS1020 o wartości 1,0-3,0 mld zł.