Różne

Hipoteki: kredyty coraz bardziej dostępne

Indeks Dostępności Kredytowej wrócił do trendu wzrostowego, w marcu wyniósł 104,33 pkt, o 1 pkt więcej niż w lutym.
Obliczany każdego miesiąca przez Open Finance i TVN CNBC Biznes Indeks Dostępności Kredytowej (IDK), który obrazuje sytuację na rynku (..)