Różne

Grupa KGHM miała 2358,60 mln zł zysku netto w 2009 r., spadek o 14,7% r/r

Warszawa, 31.03.2010 (ISB) – KGHM Polska Miedź miała
2358,60 mln zł skonsolidowanego
zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec
2766,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny
na poziomie grupy wyniósł 2679,34 mln zł (..)