Różne

Grupa Kęty prognozuje 13-15 mln zł zysku netto, przy spadku przychodów o 3% w I kw.

Warszawa, 31.03.2010 (ISB) – Ze względu na słabszą koniunkturę, Grupa Kęty odnotuje spadek skonsolidowanych przychodów o 3% do 240 mln zł w I kw. 2010 r., natomiast zysk netto wyniesie w tym okresie ok. 13-15 mln zł (wobec 2,8 mln zł rok wcześniej) m.in. dzięki poprawie działalności finansowej, (..)