Różne

Goodyear podniósł sumę gwarancji dla Dębicy do 34 mln zł z 28 mln zł

Koncern Goodyear, główny akcjonariusz Firmy Oponiarskiej Dębica, podniósł maksymalną sumę gwarancyjną, jaką może zapłacić polskiej spółce, jeśli jej tegoroczny zysk wyniesie mniej niż 90 mln zł, do max. 34 mln zł (tak, by łączna kwota wyniosła 90 mln zł) z deklarowanych w październiku 28 mln zł, podała Dębica w komunikacie.