Różne

FPZ pozytywnie ocenia inicjatywę wprowadzenia kas fiskalnych

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia reprezentująca podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę zdrowotną pozytywnie ocenia inicjatywę wprowadzenia kas fiskalnych do gabinetów lekarskich za tzw.”usługi medyczne”.