Różne

Emisja funduszu Investor Property FIZ

W dniach od 7 do 30 czerwca 2010 roku będzie prowadzona publiczna emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A funduszu Investor Property FIZ (pełna nazwa: Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych).
Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A (..)