Różne

Emerytury są zbyt drogie dla rządu

Reforma emerytalna wprowadzona ponad dziesięć lat temu jest zbyt kosztowna – sugerują ministerstwa pracy i finansów, wskazując na szacunki.
Tym samym minister Fedak i minister Rostowski usiłują zachęcać do obniżenia składki przekazywanej do OFE z 7,3 do 3 proc. Koszty (..)