Różne

Dlaczego warto outsoursować co-packing?

Oferty promocyjne stały się nieodłączną częścią każdego biznesu. Prezenty dodawane do produktów czy zestawy „2 w cenie 1” na stałe zagościły w ofertach producentów. Zamiast samemu organizować copacking produktów na potrzeby akcji promocyjnych, warto go outsoursować.  Jakie korzyści odnosi wówczas zleceniodawca?