Różne

Czy tegoroczny wzrost PKB w Polsce osiągnie trzy procent?

„Rzeczpospolita” zastanawia się, jaką wartość osiągnie tegoroczny wzrost gospodarczy. Dziennik przyznaje, że zapanowało ożywienie, ale jest ono niższe niż pod koniec ubiegłego roku.