Różne

Czy część składki przechodzi na nowego właściciela mieszkania?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „NIE”, ale muszę tutaj zwrócić uwagę na poniższe aspekty.

Zgodnie z zapisami art. 823 Kodeksu Cywilnego:
1)w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę tego przedmiotu, (..)