Różne

Czekają nas kolejne zmiany w PIT i CIT

Już od 2011 r. miałyby wejść w życie zmiany w PIT i CIT, jak wynika z przedstawionych przez Ministra Finansów założeń projektu ustawy o zmianie ustawy CIT o oraz ustawy PIT, który został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.