Różne

BIEC: Zamówienia napędzają koniunkturę

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w maju 2010 r wzrósł o 2.8 punkta. Załamanie wskaźnika okazało się krótkotrwałe, zaś obecna skala wzrostu wskazuje na kontynuację ożywienia w gospodarce. Gwarantem utrzymania się tych pozytywnych tendencji są napływające szerokim strumieniem zamówienia do przedsiębiorstw.