Różne

BIEC oczekuje spadku liczby bezrobotnych w najbliższych miesiącach

Warszawa, 31.03.2010 (ISB) – Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia nieznacznie obniżył się w porównaniu do swojej wartości z poprzedniego miesiąca. W (..)