Różne

BGK wyemituje kolejne obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego

W drugim kwartale 2010 r. odbędą się dwie emisje obligacji infrastrukturalnych – 19 maja BGK zaoferuje inwestorom obligacje 8-letnie IDS 1018 z terminem wykupu 24.10.2014 r., a 9 czerwca – obligacje 4-letnie IPS 1014 z terminem wykupu 24.10.2018 r. Łączna wartość obligacji sprzedanych na obu przetargach wyniesie do 5,5 mld zł.