Różne

Atrakcyjność inwestycyjna debiutów na NewConnect

Od początku 2010 roku na rynku NewConnect zadebiutowało 21 spółek, z czego wartość nowo wyemitowanych akcji wyniosła 45 mln zł. Oferty debiutantów cieszyły się sporym zainteresowaniem inwestorów, co potwierdzone zostało dużymi zwyżkami w pierwszych dniach notowań papierów wartościowych nowych spółek.