Różne

Analitycy: wzrost PKB spowolnił do 3,1% r/r w I kw. 2010 r.

Wzrost gospodarczy Polski spowolnił do ok. 3,1% r/r w I kw. 2010 r. z 3,3% r/r odnotowanych kwartał wcześniej, uważają ekonomiści bankowi. Ich prognozy wahają się od 2,8% do 3,2%.