Różne

Alior Bank pomaga powodzianom

W ramach akcji „Pomagamy powodzianom” Alior Bank przekaże z własnych środków 10 groszy od każdej płatności kartą płatniczą na pomoc dla poszkodowanych przez powódź. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na remonty budynków użyteczności publicznej oraz kolonie (..)